'Bidden en Werken' 

          Cisterciënzers in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen

1183-1645

Boek op A4 formaat, hardcover, 72 pagina's in full color.

met gevouwen historische kaart, van 50 x 50 cm.

Verkoopprijs: € 27, 50

Rabobank: NL27RABO0322382173

ten name van: P.E.M. Stockman, Hulst.