Agenda:

Het boek 'Bidden en Werken' is uitgangspunt  geweest, voor de tentoonstelling die vanaf 8 juli 2023 in 'Museum Hulst' 

te zien zal was. Een team van mensen heeft hieraan medewerking verleend.