De Maelstede:

Betekenis:

Omstreeks het jaar 1200 lag in de huidige Clingepolder, 'de getijmolen' van de Heren van Maelstede.

Deze lag ten zuiden van het tweede bolwerk van de linie van Communicatie, ten Oosten van Hulst.

De molen voorzag voor een belangrijk deel in de de inkomsten van de Van der Maelstedes.

Omwonenden konden tegen betaling hun graan laten malen.

De Heren woonden in een versterkt huis, nabij de molen,

Een getijmolen was een kostbaar bezit in die tijd.

Vanwege het geringe reliëf in het landschap, waren watermolens technisch niet realiseerbaar.

In 1314 pas verschijnt de eerste windmolen.

Hulst bezat een open verbinding met de Honte, waardoor de dagelijkse beweging

van eb en vloed tot bij de getijmolen kwam. Er werd een spuikom ('houer') aangelegd.

Bij vloed werd  het water hierin opgespaard. De sluisdeur werd bij eb een stukje opgetrokken

waardoor het in de 'houer' verzamelde water met kracht tegen de onderkant van het waterrad stroomde.

Op die manier kwam de molen in bedrijf.

Het waterrad is het wezenlijke onderdeel van de getijmolen. Het transformeert de kracht van het stromende water in een draaiende beweging. Omdat het een onderslagrad is, gaat geen energie verloren. De molen draait net zo lang tot de 'houer' weer helemaal leeg is, waarna weer wordt gewacht op de volgende vloed.

Ale een perpetuum mobile draait de Maelstede terug de tijd in.

De 'houer' staat gevuld, de sluisdeur kan open, 'De Maelstede' kan draaien.

 

Logo, ontworpen door Ronny Ivens